Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  należy składać w tut. Centrum lub w systemie SOW w terminie do dnia  30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań wraz z kompletem załączników.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o nowym naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023.

wizytówka

Amputacja zmieniła Twoje życie?
Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie?

Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie!

wizytówka

Jesteś po wypadku?
Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu informuje, że Powiat Sandomierski realizuje w 2022 roku pilotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. ,,Aktywny Samorząd’’, którego głównym celem jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.