300+

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu Dobry Start (tzw. 300+) przyzna i wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak do tej pory Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

informacja

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego otworzył procedurę naboru kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

Aktywny

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją dotyczącą sposobu wypełniania zaświadczeń przez lekarzy okulistów na potrzeby uczestnictwa w Module I, obszarze B  Programu „Aktywny samorząd”.

akcja "Dwulatek mówi"

Oferta SOSW w Grębowie dot. bezpłatnych konsultacji specjalistycznych dla dzieci w wieku 20 - 30 miesięcy w ramach akcji "Dwulatek mówi"

informacja

Głównym celem programu „Za życiem” jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin. Więcej na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej