Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu informuje, że Powiat Sandomierski realizuje w 2018 roku pilotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. ,,Aktywny Samorząd’’, którego głównym celem jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Jest to program skierowany do indywidualnych osób niepełnosprawnych – posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Osoby te mogą stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności ubiegać się o dofinansowanie do zakupu lub montażu proponowanego w programie sprzętu lub innych działań, które pozwolą im w utrzymaniu aktywności zawodowej.

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program  Stypendialny  skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków.

http://towarzystwonaszdom.pl/program-stypendialny-moja-przyszlosc/

Informujemy, że  od dnia 27 października 2017 r. rozpoczyna się tegoroczna akcja Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję Rodziców od Zaraz”.

W ramach Akcji w dniu 4 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w Galerii Echo w Kielcach odbędzie się część artystyczna, w ramach której zaplanowane są występy muzyczno – taneczne wychowanków pieczy zastępczej (preferowane są taniec, występy wokalne, gra na instrumentach).

Zapraszamy rodziców zastępczych do zgłaszania dzieci chętnych do występów. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 października 2017 r.

 

 

 

 

PILOTAŻOWY PROGRAM ,,AKTYWNY SAMORZĄD’’

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu informuje, że w dniu 11.09.2017r. ruszy nabór wniosków na drugie półrocze w Module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Wnioski przyjmowane będą do dnia 10.10.2017r.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zakładka Aktywny Samorząd) oraz w siedzibie tut.  Centrum pokój 126, I piętro, ul. Mickiewicza 34, tel. (15) 832 32 43 wew. 323

Więcej informacji na stronach: pcprsandomierz.pl, www.pfron.org.pl