Osoby i rodziny potrzebujące pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych mogą skorzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu w zakresie: poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i socjalnego.

Pomoc osobom i rodzinom udzielana jest na indywidualne zgłoszenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu lub w miarę możliwości na bieżąco od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, pod nr telefonu:

  • poradnictwo psychologiczne       15 644-10-10 wew. 330,
  • poradnictwo pedagogiczne       15 644-10-10 wew. 343
  • poradnictwo socjalne       15 644-10 10 wew. 357

 

Podstawa prawna: art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Poradnictwo Specjalistyczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadanych dochód.

Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Celem poradnictwa pedagogicznego jest w szczególności rozwijanie umiejętności wychowawczych i pokazywanie rodzicom/ opiekunom takich sposobów reagowania i komunikowania się z dzieckiem, by jak najlepiej wspierali dziecko w jego rozwoju.

Poradnictwo socjalne jest formą pomocy  na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej, zdrowotnej, zawodowej lub mieszkaniowej. Obejmuje organizowanie pomocy, udzielanie porad, kierowanie do właściwych instytucji, współpracę z organizacjami, które odpowiadają za organizowanie pomocy społecznej.