Na terenie powiatu sandomierskiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej przeznaczone dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych:

Informacja dotycząca przyjmowania do  Domu Pomocy Społecznej