W dniu 23.06.2024r. w Łoniowie odbył się XV Festyn Rekreacyjno-Kulturalny Pierogarnia i Gminny Dzień Dziecka, podczas którego pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu prowadzili akcję promującą rodzicielstwo zastępcze w Powiecie Sandomierskim.

Celem prowadzonych działań promocyjnych był wzrost wiedzy na temat rodzinnych form pieczy zastępczej i pozyskanie osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie do uczestnictwa w Festynie.