Linia pomocy pokrzywdzonym

Ogólnopolska Linia Pomocy Pokrzywdzonym oferuje wsparcie przez 24 godziny/ 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób ich najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia).

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zadanie realizowane jest przez Fundację IWO - Doradztwo Obywatelskie z Nowego Sącza, zgodnie z umową nr DSF-VI.7211.155.2021 z dnia 30.12.2021 r. zawartą z Ministrem Sprawiedliwości.

 

Plików:
pdf.pnglinia pomocy pokrzywdzonym
Data 2024-05-17
Wielkość pliku 532.58 KB
Pobierz 22