W dniu 5 lutego 2024r. w ramach współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu i Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego odbyło się szkolenie pod tytułem ,,Gestaltowskie, rozwojowe podejście w pracy z młodzieżą. Fazy rozwojowe i zadania wieku młodzieńczego” w ramach ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej  w Powiecie Sandomierskim na lata 2023 – 2028”.

Szkolenie zakładało między innymi: zapoznanie się z elementami teorii rozwojowej Gestalt fazami rozwojowymi oraz zadaniami wieku młodzieńczego.

Cele szkolenia to:

  • szeroko pojęta psychoedukacja,
  • psychoedukacja w zakresie mechanizmów procesów zachodzących w rodzinie oraz w czasie trzech etapów rozwoju dzieci i młodzieży,
  • zwiększenie kompetencji w pracy z rodziną, dziećmi i nastolatkami,
  • integracja środowisk i polepszenie współpracy międzyinstytucjonalnej.