Każdy człowiek szuka swego miejsca…

pragnie być kochanym…

i darzyć miłością osoby bliskie…

Dziecko – to mały człowiek, który czuje to samo, co każdy z nas.

Czasami jednak zdarza się tak, że miłości zabraknie …

a przecież pragnienia zostają te same.

Powstaje pytanie, jak pomóc dziecku,

które czeka na miłość, szuka swego miejsca, pragnie bliskości?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu informuje, że dnia 12 grudnia 2022r. (poniedziałek) w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu rozpoczęto cykliczne szkolenie wg. „PROGRAMU PRIDE” dla rodzin zastępczych niezawodowych oraz kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Pani Izabela Babiracka Dyrektor PCPR-u w Sandomierzu powitała uczestników i przystąpiono do zapoznania kandydatów z celem szkolenia z założeniami, standardami oraz treściami programu PRIDE dla kandydatów na opiekunów zastępczych.

To odpowiedzialne zadanie spoczywa na trenerach programu PRIDE, a przede wszystkim na opiekunach zastępczych.

Sesje szkoleniowe prowadzone będą raz w tygodniu w sposób warsztatowy, aktywizujący uczestników i bazujący na ich doświadczeniu.

Kandydaci otrzymają pełne przygotowania do pełnienia roli opiekunów zastępczych będzie mowa o zapewnieniu dziecku, które doświadczyło różnych kryzysów w rodzinie, bezpiecznych i prawidłowych warunków do rozwoju.