wycieczka

W Ramach Promocji Rodzicielstwa Zastępczego –Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu zorganizowało w dniu 8 grudnia 2023r wycieczkę dla dzieci z rodzin zastępczych Powiatu Sandomierskiego do Fabryki Porcelany AS w Ćmielowie.

szkolenie

Dnia 4 grudnia 2023r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu odbyło się szkolenie dla rodziców zastępczych pt. ,,Co Wam się przydarzyło? Psychologiczny obraz sytuacji problemowych rodziców i dzieci” oraz grupa wsparcia pt. ,,UCZUCIA. Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami?

Już jesteś
Celem kampanii „Już jesteś?” jest zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. Chcemy tworzyć społeczeństwo, które świadomie zapewni wsparcie i opiekę dzieciom, aby mogły rosnąć w bezpiecznym i kochającym środowisku.

informacja

W związku z opracowaniem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sandomierzu przygotowało ankietę dotyczącą trudności i potrzeb w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Naszego Powiatu (Ankieta w załączniku)

dzień dziecka

W dniu  02.06.2023r. podczas Gminnego Dnia Dziecka w Samborcu pracownicy Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu przeprowadzili akcję promującą rodzicielstwo zastępcze.