Ponad 160 tysięcy bezpośrednio dla dzieci i młodzieży!

http://towarzystwonaszdom.pl/program-stypendialny-moja-przyszlosc/

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program  Stypendialny  skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i wychowawców do udziału w kolejnej edycji programu edukacyjnego:

Szkoła dla rodziców i wychowawców wg scenariuszy A. Faber i E. Mazlish  „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”

organizowanego w ramach działającego w Szkole Podstawowej nr 4 Uniwersytetu Rodziców.

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, z zastrzeżeniem art. 55 i 58.

Zgodnie z art. 193 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka miesięczną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszą solidarnie rodzice.

Podstawa prawna:

  • art. 37, 80 - 92 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej