informacja

W dniu 17.11.2021r. odbyła się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych.  W trakcie grupy poruszono kwestie wychowywania dzieci i ich potrzeby.

informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu zaprasza rodziny zastępcze spokrewnione, zawodowe i niezawodowe do udziału w spotkaniu grupy wsparcia, które odbędzie się 17 listopada 2021r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 34.

stop_przemocy

Utwór "STOP przemocy" to teledysk nakręcony w ramach projektu pt.: "STOP przemocy" w województwie świętokrzyskim", realizowanego przez Fundację „Światło – Życie”, który został dofinansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2021 r.

Logo rodzina

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka. Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

informacja

Fundacja Sarigato zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne, zdalne kursy z nowych technologii.

Po raz kolejny w ramach projektu Hakersi organizujemy zajęcia dla dla podopiecznych pieczy zastępczej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin będących pod opieką miejskich ośrodków pomocy społecznej.