informacja

Informacja Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dot. zaliczenia do 1 grupy podatkowej dzieci przebywające w pieczy zastępczej i rodziców zastępczych oraz PIT-0 dla rodzin 4+

500+

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku – gdzie i kiedy można składać wnioski.

informacja

 W dniu 01.12.2021r. odbyło się szkolenie dla rodziców zastępczych pt. „Stres – jak sobie z nim radzić w czasach pandemii, w kryzysie, na co dzień”.

informacja

W dniu 30.11.2021r. odbyło się spotkanie w zakresie doradztwa metodycznego i szkolenie dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej pt. „Work life balance - redukujemy stres i przeciwdziałamy wypaleniu zawodowemu”.

informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu poszukuje osób chętnych do zaangażowania się w pomoc rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka w ramach wolontariatu.