informacja

Informacje dot. uprawnień w zakresie świadczeń zdrowotnych nadanych ustawą z dnia 4 listopada 2016r "Za życiem" w celu wsparcia opieki nad dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.

dzien dziecka

W dniu 23.06.2024r. w Łoniowie odbył się XV Festyn Rekreacyjno-Kulturalny Pierogarnia i Gminny Dzień Dziecka, podczas którego pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu prowadzili akcję promującą rodzicielstwo zastępcze w Powiecie Sandomierskim.

Celem prowadzonych działań promocyjnych był wzrost wiedzy na temat rodzinnych form pieczy zastępczej i pozyskanie osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie do uczestnictwa w Festynie.

 

 

 

dzien dziecka
19.06.2024r. z okazji Dnia Dziecka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu zorganizowało dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej wycieczkę do Kina „Helios” do Stalowej Woli na film pt. „W głowie się nie mieści 2”. Film dostarczył wiele emocji i wrażeń. Po seansie odwiedziliśmy restaurację McDonald’s.
 
Wycieczkę zorganizowano w ramach promocji i wsparcia rodzicielstwa zastępczego.
 
 
Linia pomocy pokrzywdzonym

Ogólnopolska Linia Pomocy Pokrzywdzonym oferuje wsparcie przez 24 godziny/ 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób ich najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia).

szkolenie

W dniu 5 lutego 2024r. w ramach współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu i Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego odbyło się szkolenie pod tytułem ,,Gestaltowskie, rozwojowe podejście w pracy z młodzieżą. Fazy rozwojowe i zadania wieku młodzieńczego” w ramach ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej  w Powiecie Sandomierskim na lata 2023 – 2028”.