#RozmawiajReaguj – pierwsza kampania społeczna Państwowej Komisji

Kampania Społeczna Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej lat 15.

PRIDE

Każdy człowiek szuka swego miejsca…

pragnie być kochanym…

i darzyć miłością osoby bliskie…

Dziecko – to mały człowiek, który czuje to samo, co każdy z nas.

Czasami jednak zdarza się tak, że miłości zabraknie …

a przecież pragnienia zostają te same.

Powstaje pytanie, jak pomóc dziecku,

które czeka na miłość, szuka swego miejsca, pragnie bliskości?

informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu informuje, iż dysponuje wolnym miejscem w mieszkaniu chronionym  dla pełnoletniej wychowanki pieczy zastępczej

informacja

Informacja Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dot. zaliczenia do 1 grupy podatkowej dzieci przebywające w pieczy zastępczej i rodziców zastępczych oraz PIT-0 dla rodzin 4+

500+

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku – gdzie i kiedy można składać wnioski.