logo

Powiat Sandomierski rozliczył środki finansowe z Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego

 

Więcej: https://pcprsandomierz.bip.gov.pl/komunikaty-i-ogloszenia/rozliczenie-programu-opieka-wytchnieniowa.html