logo

Powiat Sandomierski rozliczył środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego

 

Więcej: https://pcprsandomierz.bip.gov.pl/komunikaty-i-ogloszenia/rozliczenie-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej.html