Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza wyniki konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 50 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych.

 

UCHWAŁA NR 960/2023 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej