Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu pragnie poinformować, że dnia 13 kwietnia 2022r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu zostały wręczone nagrody dla uczestników biorących udział w Konkursie Wielkanocnym pn. ,,Moja WielkaNoc’’ skierowanym dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych z terenu Powiatu Sandomierskiego. Honorowy Patronat Konkursu pn. ,,Moja WielkaNoc’’ objął, Starosta Sandomierski.

Głównymi celami konkursu była integracja dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych z terenu Powiatu Sandomierskiego.

Do konkursu zgłoszono łącznie 25 prac. Wszystkie prace spełniły wymogi formalne. Komisja konkursowa zgodnie z regulaminem konkursu wyłoniła nagrodę główną w obu kategoriach wiekowych, nagrodę specjalną Starosty Sandomierskiego oraz 5 wyróżnień.

Gratulujemy uczestnikom Konkursu zdobytych nagród.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu serdecznie dziękuje Staroście Sandomierskiemu oraz MEDIAEXPERT w Sandomierzu za przekazane gadżety oraz nagrody dla uczestników.