ekon_pracujemy

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie zawodowe osób już pracujących. Projekt "Pracujemy!" skierowany jest do grupy:

  • 1000 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia.
  • 1000 osób niepełnosprawnych pracujących, którzy dzięki uczestnictwu w działaniach projektowych znacznie poprawią swoją sytuację na rynku.

Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące kompetencje zawodowe i społeczne. Ścieżkę wsparcia, jakim zostanie objęty uczestnik projektu, określi stworzony przez Trenera Pracy - Indywidualny Plan Działania.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia EKON pod adresem: https://www.ekon.org.pl/ 

W załączeniu plakat promocyjny.

Plików:
pdf.pngPlakatPopularne
Data 2021-11-24
Wielkość pliku 4.14 MB
Pobierz 264