Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu pragnie poinformować że dnia 4 listopada 2021r (czwartek) w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu zostały wręczone nagrody dla uczestników biorących udział w Konkursie Plastycznym pn. „Wspomnienia z wakacji” skierowanym dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w ramach Propagowania Rodzicielstwa Zastępczego. Honorowy Patronat Konkursu pn. „Wspomnienia z wakacji”, objął Starosta Sandomierski.

Głównymi celami konkursu była integracja dzieci z rodzin zastępczych z Powiatu Sandomierskiego, podkreślenie ważnej roli rodziny zastępczej oraz szerzenie idei rodzicielstwa zastępczego.

Do konkursu zgłoszono łącznie 15 prac. Wszystkie prace spełniły wymogi formalne. Komisja konkursowa zgodnie z regulaminem konkursu wyłoniła 3 nagrody specjalne Starosty Sandomierskiego i 12 wyróżnień.

Gratulujemy uczestnikom Konkursu zdobytych nagród.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu serdecznie dziękuje Staroście Sandomierskiemu i Warsztatom Terapii Zajęciowej funkcjonującym na terenie Powiatu Sandomierskiego za pomoc i zaangażowanie.