Dnia 28.10.2021r. o godzinie 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Sandomierzu mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 34, zebrała się komisja w składzie:

Grażyna Szklarska  – etatowy członek Zarządu Powiatu w Sandomierzu

Anna Wiktor - starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Malwina Rej-Budzińska - pracownik socjalny

Zadaniem komisji konkursowej było:

  • ocena nadesłanych prac w określonych technikach
  • opracowanie werdyktu końcowego 

Podczas oceniania prac  komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

  • zgodność pracy z tematem
  • technikę wykonanej pracy
  • oryginalność
  • pomysłowość
  • estetykę
  • stopień trudności wykonania

Celem Konkursu jest:

  • artystyczna wypowiedź plastyczna dzieci na temat swoich wspomnień z wakacji.
  • zachęcenie młodych ludzi do aktywności twórczej,

Na konkurs przekazane zostało 15 prac.

Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.   

Decyzją Komisji przyznano 3 nagrody specjalne Starosty Sandomierskiego i 12 wyróżnień.                    

 

Nagrody specjalne Starosty Sandomierskiego:

Natan           lat 6

Oliwia           lat 9

Oliwier         lat 12

 

Wyróżnienia:

Damian             lat 6

Jakub                lat 6

Aleksandra       lat 6

Igor                   lat 7

Jagoda             lat 8

Michalina         lat 11

Małgorzata      lat 11

Jakub               lat 12

Kamil                lat 12

Patrycja           lat 6

Piotr                 lat 7

Łukasz             lat 8