Ministerstwo Rozwoju i Polityki Społecznej przekazuje informacje dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o raz instytucjom i podmiotom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej o realizacji szczepień przeciw grypie na sezon 2021/2022.

Szczepienia będą wykonywane w podmiotach wskazanych na mapie punktów szczepiących przeciw grypie (wśród nich będą zgłoszone powszechne punkty szczepień przeciw COVID-19).

Lista punktów szczepień jest dostępna i będzie na bieżąco aktualizowana na stronie : https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype