Samorząd Powiatu Sandomierskiego, działając na podstawie: art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 187) przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców powiatu o wypełnienie ankiet:

Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Powiatu Sandomierskiego oraz zgłaszania pomysłów na ich  rozwiązanie.

Wspólnie mamy szansę stworzyć plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców Powiatu Sandomierskiego w najbliższych latach.