życzenia

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

AOON

Program ,,Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością’’ –  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Finansowany z Funduszu Solidarnościowego wartość środków dla Powiatu Sandomierskiego 312 528,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu ogłasza nabór na jedną osobę chętną do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną ( co najmniej z dwoma niepełnosprawnościami określonymi w orzeczeniu).

logo

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Finansowany z Funduszu Solidarnościowego - wartość środków dla Powiatu Sandomierskiego 116 280,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu ogłasza nabór osób chętnych do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu informuje, że Powiat Sandomierski realizuje w 2024 roku program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. ,,Aktywny Samorząd’’, którego głównym celem jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

AOON

Program ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością’’ –  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Finansowany z Funduszu Solidarnościowego wartość środków dla Powiatu Sandomierskiego 312 528,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.