aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu informuje, że Powiat Sandomierski realizuje w 2024 roku program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. ,,Aktywny Samorząd’’, którego głównym celem jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

AOON

Program ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością’’ –  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Finansowany z Funduszu Solidarnościowego wartość środków dla Powiatu Sandomierskiego 312 528,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

logo

Powiat Sandomierski rozliczył środki finansowe z Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego

logo

Powiat Sandomierski rozliczył środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego

informacja

Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza wyniki konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 50 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych.