informacja

Zalecenia1 dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli2 w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Korzystanie z kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w dobie pandemii spowodowanej SARS-CoV-2 i związane z tym ryzyko infekcji dotyczy zasadniczo szerzenia się infekcji drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt.

PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Sandomierzu informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Korona_seniorzy

Kilka porad dla osób prowadzących i personelu – poradnik przygotowany we współpracy z ekspertami: dr. n. med. Jarosławem Derejczykiem - lekarzem geriatrą oraz dr n.med. Iwoną Markiewicz - konsultantką wojewódzką w dziedzinie pielęgniarstwa i opieki długoterminowej w woj. śląskim.

informacja

Zgodnie z komunikatem z dnia 11 marca 2020 roku mając na względzie zdrowie osób niepełnosprawnych w związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem SARS-CoV-2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prosi o zawieszenie zajęć prowadzonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, oraz ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu.