informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu pragnie poinformować, że dnia 15 listopada 2022r (wtorek) w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu odbyło się spotkanie zespołu ds. monitoringu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu.

informacja

W dniu 9 listopada 2022r. w ramach doradztwa metodycznego dla kadry jednostek pomocy społecznej odbyło się spotkanie oraz szkolenie dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Powiatu Sandomierskiego zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu.

opieka wytchnieniowa

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  należy składać w tut. Centrum lub w systemie SOW w terminie do dnia  30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań wraz z kompletem załączników.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o nowym naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023.