logo

Powiat Sandomierski rozliczył środki finansowe z Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego

logo

Powiat Sandomierski rozliczył środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego

informacja

Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza wyniki konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 50 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych.

logo aoon

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 Finansowany z Funduszu Solidarnościowego - wartość środków 97 920,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu przedłuża nabór osób chętnych do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa’’ - edycja 2023.

spotkanie

W dniu 27 listopada 2023r. w ramach doradztwa metodycznego dla kadry jednostek pomocy społecznej odbyło się spotkanie oraz szkolenie dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Powiatu Sandomierskiego zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu.