informacja

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn. ,,Świętokrzyskie dla Ukrainy" udostępnił dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku.

pfron

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu informuje o  uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dwóch nowych programów "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" tj. "Dostępne mieszkanie" oraz "Mieszkanie dla Absolwenta".

pfron

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem. 

ukraina

Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przekazują informację dotyczącą zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do KCIK.

dzień dziecka

W dniu 29 maja 2022r. odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka przy GOK w Łoniowie. Zorganizowana uroczystość była doskonałą okazją, aby podziękować obecnie już funkcjonującym rodzinom zastępczym i promować  rodzicielstwo zastępcze.