informacja

Uprzejmie informujemy, że w Wigilię 24 grudnia 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu nie pracuje. Jest to dzień wolny za 26 grudnia br. - święto przypadające w sobotę.

informacja

Samorząd Powiatu Sandomierskiego, działając na podstawie: art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 187) przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

informacja

Zalecenia1 dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli2 w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Korzystanie z kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w dobie pandemii spowodowanej SARS-CoV-2 i związane z tym ryzyko infekcji dotyczy zasadniczo szerzenia się infekcji drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt.

PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Sandomierzu informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.