informacja

Zgodnie z komunikatem z dnia 11 marca 2020 roku mając na względzie zdrowie osób niepełnosprawnych w związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem SARS-CoV-2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prosi o zawieszenie zajęć prowadzonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, oraz ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu.

Lider Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach przypomina upływającym terminie nadsyłania zgłoszeń i zaprasza do udziału w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej ”.

Po drugie

Fundacja po DRUGIE ogłasza nabór na kolejną edycję obozu socjoterapeutycznego OSA, łączącego zadania edukacyjne z zabawą. W programie codzienne zajęcia grupowe, możliwość pracy indywidualnej, atrakcyjne wycieczki oraz zajęcia sportowe – wszystko w pięknym, otoczeniu Tatr.

informacja

Diagnoza społeczna – jest to dokument, w którym opisuje się określone sytuacje, zdarzenia i społeczne uwarunkowania danej społeczności.

Nowa piątka

W związku z rozpoczęciem przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach akcji informacyjnej, dotyczącej programu Rządu Premiera Mateusza Morawieckiego #Nowa Piątka, przekazujemy najważniejsze informacje na ten temat. Program składa się z pięciu elementów, których celem jest wsparcie wszystkich grup społecznych oraz poprawa jakości życia Polaków.