informacja

konkurs wielkanocny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu pragnie poinformować, że dnia 13 kwietnia 2022r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu zostały wręczone nagrody dla uczestników biorących udział w Konkursie Wielkanocnym pn. ,,Moja WielkaNoc’’ skierowanym dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych z terenu Powiatu Sandomierskiego. Honorowy Patronat Konkursu pn. ,,Moja WielkaNoc’’ objął, Starosta Sandomierski.

konkurs wielkanocny

Dnia 05.04.2022r. o godzinie 12:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Sandomierzu mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 34, zebrała się komisja w składzie:

informacja

Projekt “Aktywni niepełnosprawni…” realizowany jest przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z:

  • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
  • Fundacją i Królowej Polski św. Jadwigi.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Więcej na stronie: http://wlaczeniespoleczne.pl/