pfron

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu informuje, że Powiat Sandomierski realizuje w 2023 roku pilotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. ,,Aktywny Samorząd’’, którego głównym celem jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

wyrównywanie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r.”.

informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu pragnie poinformować, że dnia 15 listopada 2022r (wtorek) w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu odbyło się spotkanie zespołu ds. monitoringu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu.

informacja

W dniu 9 listopada 2022r. w ramach doradztwa metodycznego dla kadry jednostek pomocy społecznej odbyło się spotkanie oraz szkolenie dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Powiatu Sandomierskiego zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu.

opieka wytchnieniowa

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.