informacja

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 18/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy z dnia 20.04.2023 r.

w dniu 2 maja 2023 r. tut. Centrum będzie nieczynne

pfron

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu przedłuża nabór do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 do dnia 12.05.2023 r.

pfron

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023:

logo ow

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 - Finansowany z Funduszu Solidarnościowego - wartość środków 97920,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu ogłasza nabór osób chętnych do udziału w Programie: „Opieka wytchnieniowa’’ edycja 2023.

logo aoon

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 Finansowany z Funduszu Solidarnościowego - wartość środków 270251,04 zł

PCPR w Sandomierzu ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. W ramach Programu udzielimy wsparcia  8  osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności z  niepełnosprawnością sprzężoną ( co najmniej z dwoma niepełnosprawnościami określonymi w orzeczeniu) w wymiarze 735 godzin rocznie.