akcja "Dwulatek mówi"

Oferta SOSW w Grębowie dot. bezpłatnych konsultacji specjalistycznych dla dzieci w wieku 20 - 30 miesięcy w ramach akcji "Dwulatek mówi"

informacja

Głównym celem programu „Za życiem” jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin. Więcej na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

informacja

Uprzejmie informujemy, że w Wigilię 24 grudnia 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu nie pracuje. Jest to dzień wolny za 26 grudnia br. - święto przypadające w sobotę.

informacja

Samorząd Powiatu Sandomierskiego, działając na podstawie: art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 187) przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.