logo aoon

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

pfron

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu przedłuża nabór do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 do dnia 22.09.2023 r.

informacja

Informujemy, że Powiat Sandomierski ubiega się o środki finansowe w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu począwszy od czerwca b.r. kontynuuje w ramach w/w projektu nabór wniosków.

informacja

Ogłoszenie Starosty Sandomierskiego z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Sandomierskim