logo aoon

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego  z Funduszu Solidarnościowego

logo aoon

Informujemy, że Powiat Sandomierski ubiega się o środki finansowe w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

logo aoon

PCPR w Sandomierzu ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. W ramach Programu udzielimy wsparcia osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności z  niepełnosprawnością sprzężoną (co najmniej z dwoma niepełnosprawnościami określonymi w orzeczeniu).

logo aoon

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu przedłuża nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 do dnia 31.10.2023 r.

logo aoon

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu przedłuża nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 do dnia 29.09.2023 r.