pfron

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

paczka_dla_seniora

W związku ze zbliżającymi się Mikołajkami zwracamy się z prośbą o przyłączenie się do akcji „Paczka dla Seniora”, której celem jest obdarowanie mieszkańców naszego Domu prezentami.

konkurs plastyczny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu pragnie poinformować że dnia 4 listopada 2021r (czwartek) w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu zostały wręczone nagrody dla uczestników biorących udział w Konkursie Plastycznym pn. „Wspomnienia z wakacji” skierowanym dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w ramach Propagowania Rodzicielstwa Zastępczego. Honorowy Patronat Konkursu pn. „Wspomnienia z wakacji”, objął Starosta Sandomierski.

informacja

Dnia 28.10.2021r. o godzinie 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Sandomierzu mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 34, zebrała się komisja w składzie:

informacja

Ministerstwo Rozwoju i Polityki Społecznej przekazuje informacje dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o raz instytucjom i podmiotom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej o realizacji szczepień przeciw grypie na sezon 2021/2022.