ukraina

Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przekazują informację dotyczącą zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do KCIK.

dzień dziecka

W dniu 29 maja 2022r. odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka przy GOK w Łoniowie. Zorganizowana uroczystość była doskonałą okazją, aby podziękować obecnie już funkcjonującym rodzinom zastępczym i promować  rodzicielstwo zastępcze.

dzień dziecka

Zapraszamy wszystkie Rodziny Zastępcze

 

na Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się w dniu 29 maja w Łoniowie

od godz. 15.00 na placu obok Gminnego Ośrodka Kultury. Przewidziane są liczne atrakcje.

 

Do zobaczenia

informacja