Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu ogłasza nabór na jedną osobę chętna do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną ( co najmniej z dwoma niepełnosprawnościami określonymi w orzeczeniu),

informacja

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 17/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy z dnia 23.04.2024 r.

w dniu 2 maja 2024 r. tut. Centrum będzie nieczynne

życzenia

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

AOON

Program ,,Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością’’ –  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Finansowany z Funduszu Solidarnościowego wartość środków dla Powiatu Sandomierskiego 312 528,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu ogłasza nabór na jedną osobę chętną do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną ( co najmniej z dwoma niepełnosprawnościami określonymi w orzeczeniu).

logo

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Finansowany z Funduszu Solidarnościowego - wartość środków dla Powiatu Sandomierskiego 116 280,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu ogłasza nabór osób chętnych do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.