logo aoon

PCPR w Sandomierzu ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. W ramach Programu udzielimy wsparcia osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności z  niepełnosprawnością sprzężoną (co najmniej z dwoma niepełnosprawnościami określonymi w orzeczeniu).

logo aoon

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu przedłuża nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 do dnia 29.09.2023 r.

logo aoon

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

pfron

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu przedłuża nabór do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 do dnia 22.09.2023 r.

informacja

Informujemy, że Powiat Sandomierski ubiega się o środki finansowe w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024