logo ow

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 - Finansowany z Funduszu Solidarnościowego - wartość środków 97920,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu ogłasza nabór osób chętnych do udziału w Programie: „Opieka wytchnieniowa’’ edycja 2023.

logo aoon

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 Finansowany z Funduszu Solidarnościowego - wartość środków 270251,04 zł

PCPR w Sandomierzu ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. W ramach Programu udzielimy wsparcia  8  osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności z  niepełnosprawnością sprzężoną ( co najmniej z dwoma niepełnosprawnościami określonymi w orzeczeniu) w wymiarze 735 godzin rocznie.

pfron

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu informuje, że Powiat Sandomierski realizuje w 2023 roku pilotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. ,,Aktywny Samorząd’’, którego głównym celem jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

wyrównywanie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r.”.

zyczenia

"Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz"