PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Sandomierzu informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Korona_seniorzy

Kilka porad dla osób prowadzących i personelu – poradnik przygotowany we współpracy z ekspertami: dr. n. med. Jarosławem Derejczykiem - lekarzem geriatrą oraz dr n.med. Iwoną Markiewicz - konsultantką wojewódzką w dziedzinie pielęgniarstwa i opieki długoterminowej w woj. śląskim.

informacja

Zgodnie z komunikatem z dnia 11 marca 2020 roku mając na względzie zdrowie osób niepełnosprawnych w związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem SARS-CoV-2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prosi o zawieszenie zajęć prowadzonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, oraz ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu.

Lider Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach przypomina upływającym terminie nadsyłania zgłoszeń i zaprasza do udziału w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej ”.