Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  należy składać w tut. Centrum lub w systemie SOW w terminie do dnia  30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań wraz z kompletem załączników.

Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  należy składać w tut. Centrum lub w systemie SOW w terminie do dnia  30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań wraz z kompletem załączników.

Kogo dotyczy!

O dofinansowanie ze środków Funduszu do sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

1) prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

4) nie mają zaległości wobec Funduszu oraz w ciągu 3 lat nie były stroną umowy z Funduszem, która została rozwiązana z powodu przyczyn leżących po stronie podmiotu składającego wniosek.

Dofinansowanie może być przyznane tylko do jednego zadania z każdej kategorii tj., sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Szczegółowe informacje związane z dofinansowaniem do ww. zadania można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu oraz telefonicznie pod nr tel. 15 644 10 10 w 345

DOKUMENTY DO POBRANIA

Plików:
pdf.pngWniosek RS SKRT (P)Popularne
Data 2023-11-15
Wielkość pliku 221.08 KB
Pobierz 134
pdf.pngsprawozdanie_końcowePopularne
Data 2023-11-15
Wielkość pliku 2.19 MB
Pobierz 123
pdf.pngoświadczeniaPopularne
Data 2023-11-15
Wielkość pliku 85.82 KB
Pobierz 118
pdf.pnglista uczestników_opiekunów Popularne
Data 2023-11-15
Wielkość pliku 68.2 KB
Pobierz 113