Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  należy składać w tut. Centrum w terminie do dnia  30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań wraz z kompletem załączników.

Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  należy składać w tut. Centrum w terminie do dnia  30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań wraz z kompletem załączników.

Kogo dotyczy!

O dofinansowanie ze środków Funduszu do sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

1) prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

4) nie mają zaległości wobec Funduszu oraz w ciągu 3 lat nie były stroną umowy z Funduszem, która została rozwiązana z powodu przyczyn leżących po stronie podmiotu składającego wniosek.

Dofinansowanie może być przyznane tylko do jednego zadania z każdej kategorii tj., sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Szczegółowe informacje związane z dofinansowaniem do ww. zadania można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu oraz telefonicznie pod nr tel. 15 644 10 10 w 323

DOKUMENTY DO POBRANIA

Plików:
WNIOSEK_o_dofinansowanie_sportu_kultury_rekreacji_i_turystkiPopularne
Data 2019-02-01
Wielkość pliku 1.39 MB
Pobierz 214
zalaczniki_do_wniosku_sport_kultura_rekreacjaPopularne
Data 2019-02-01
Wielkość pliku 964.15 KB
Pobierz 177
KLAUZULA INFORMACYJNA PCPRPopularne
Data 2018-08-02
Wielkość pliku 614.03 KB
Pobierz 313