Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu oraz dokumenty programowe dostępne są na stronie www.pfron.org.pl ,

link do strony : https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-stabilne-zatrud/