Baner_SOW

Turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne - zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie bez wychodzenia z domu! 

Więcej na stronie www.PFRON.org.pl

informacja

Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją narządu ruchu. Przewidywane wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku około 20 mln zł. Więcej informacji na stronie PFRON

Osoba niepełnosprawna składa wniosek o dofinansowanie do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego – (Dz. U. z 2018r., poz. 1025) „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.

Trampolina do kariery – wsparcie osób niewidomych i niedowidzących na rynku pracy. Celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z dysfunkcją wzroku.