wrmr

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje w 2021 roku program Wyrównywanie różnic między regionami III.

informacja

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje w 2020 roku program Wyrównywanie różnic między regionami III.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Sandomierzu informuje, że w dniu 19 listopada 2018 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r.”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Sandomierzu informuje, iż Uchwałą nr 76/2017  z dnia 05.10.2017r. Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Oddział Świętokrzyski PFRON informuje, że Uchwałą nr 88/2012 Zarządu PFRON z dnia 19.06.2012 r. został zatwierdzony do realizacji Program wyrównywania różnic między regionami II. W dniu 19.06.2012 r. Zarząd PFRON przyjął także kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów w bieżącym roku.