Drukuj
Odsłony: 362

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu oferuje bezpłatną pomoc specjalistyczną w zakresie poradnictwa specjalistycznego psychologicznego, poradnictwa socjalnego i pedagogicznego oraz poradnictwa dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej i dotkniętych  przemocą w rodzinie.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE - z pomocy psychologicznej można skorzystać po uprzednim ustaleniu terminu wizyty osobiście, telefonicznie pod nr tel. (15) 644-10-10 wew. 330 lub w miarę możliwości na bieżąco.

 

PORADNICTWO SOCJALNE - z poradnictwa socjalnego i pedagogicznego  można skorzystać w godzinach pracy PCPR w Sandomierzu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00

POMOC PSYCHOLOGICZNA

obejmuje następującą bezpłatną pomoc osobom   i rodzinom:

 

PORADNICTWO W OBSZARZE SOCJALNYM i PEDAGOGICZNYM

 ma na celu między innymi wsparcie  w  rozwiązywaniu trudności i udzielania  informacji w zakresie: