W dniu 30.11.2021r. odbyło się spotkanie w zakresie doradztwa metodycznego i szkolenie dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej pt. „Work life balance - redukujemy stres i przeciwdziałamy wypaleniu zawodowemu”.

Celem szkolenia była szeroko pojęta psychoedukacja, zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.