Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr:  
Nazwa: Dofinansowanie: sportu, kultury, turystyki,
...

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr: UCHWAŁA NR XL/241/2013
Nazwa: w sprawie przyjęcia Strategii
...

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr:
UCHWAŁA NR XXVIII/186/2013
Nazwa: Program działań powiatu
...

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr: UCHWAŁA NR XXI/141/2012
Nazwa: Program Przeciwdziałania Przemocy
...

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr: UCHWAŁA NR XXI/142/2012
Nazwa: Program Rozwoju Pieczy
...