konkurs wielkanocny

Dnia 05.04.2022r. o godzinie 12:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Sandomierzu mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 34, zebrała się komisja w składzie:

Grażyna Szklarska - etatowy członek Zarządu Powiatu w Sandomierzu

Ewa Lech - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Marta Zawidzka – specjalista ds. pomocy instytucjonalnej

Kamila Bodura – specjalista pracy z rodziną

Zadaniem komisji konkursowej było:

  • ocena dostarczonych prac na konkurs
  • opracowanie werdyktu końcowego 

Podczas oceniania prac  komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

  • zgodność z regulaminem konkursu
  • umiejętności artystyczne autora pracy
  • inwencja twórcza autora
  • tradycyjność wykonania

Celem Konkursu jest:

  • podtrzymanie tradycji własnoręcznego wykonywania i zdobienia wielkanocnych ozdób świątecznych,
  • poszerzanie wiedzy na temat polskich tradycji pisankowania, technik zdobienia oraz znaczenia pisanek, palm, stroików wielkanocnych w kulturze ludowej,
  • odkrywanie nowych osobowości twórczych.

W konkursie brało udział 25 prac.

Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.   

Decyzją Komisji przyznano 2 nagrody główne i 1 nagrodę specjalną Starosty Sandomierskiego oraz 5 wyróżnień.  

Oficjalne wręczenie nagród nastąpi 13 kwietnia 2022r. w budynku Starostwa Powiatowego w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 34, w Sali konferencyjnej na IV piętrze o godzinie 13.30.