Drukuj
Odsłony: 422
wyrównywanie

Celem programu jest wyrównywanie różnic między regionami w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki mogą zostać skierowane do: jednostek samorządu powiatowego, placówek edukacyjnych, środowiskowych domów samopomocy, gmin, organizacji pozarządowych, jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu informuje, że od dnia  04.01.2022 r.   przyjmuje wnioski na rok 2022 w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podmioty uprawnione mogą składać wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz do dnia 31.01.2022 r. (decyduje data wpływy do PCPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową data stempla);

Z treścią programu można zapoznać się na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 

  1. https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/
  1. https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu-wraz-z-zalacznikami/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021/

 

Plików:
docx.pngWniosek WRMR III 2022
Data 2022-01-03
Wielkość pliku 92.91 KB
Pobierz 97