Drukuj
Odsłony: 838

     Celem programu jest wyrównywanie różnic między regionami w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki mogą zostać skierowane do: jednostek samorządu powiatowego, placówek edukacyjnych, środowiskowych domów samopomocy, gmin, organizacji pozarządowych, jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu informuje, że do dnia 31.01.2020 r. przyjmuje wnioski na rok 2020 w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podmioty uprawnione mogą składać wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz do dnia 31.01.2020 r. (decyduje data wpływy do PCPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową data stempla);

Z treścią programu można zapoznać się na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2020-roku/