Drukuj
Odsłony: 3673

W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizowało w ramach programu:
obszar D - likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty (ŚDS, DPS, SOSW).
Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:
a) w przypadku mikrobusów 9-cio miejscowych specjalnie przystosowanych
do przewozu osób niepełnosprawnych  na wózkach inwalidzkich do 80 000,00zł,
b) dla pozostałych samochodów zwanych mikrobusami, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi do 70 000,00 zł,
c) dla autobusów do 250 000,00 zł.

obszar B – likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150 000,00 zł na każdy projekt.
Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do:

60% kosztów realizacji projektu w obszarze D

70% kosztów realizacji projektu w obszarze D (samochody dla WTZ)

30% kosztów realizacji projektu w obszarze B

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON
2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON
3. wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US.

Wnioski w ramach w/w programów należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu w terminie od 06.11.2017 r. do 30.11.2017 r.

W przypadku zainteresowania Państwa przystąpieniem do Programu w w/w obszarach realizatorem jest samorząd powiatowy. Jednocześnie informujemy, iż dodatkowe informacje na temat procedur realizacji programu będą dostępne na stronie PFRON www.pfron.org.plzakładka ,,Programy i zadania PFRON”.