W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez PCPR w Sandomierzu.