W tym dziale publikowane są uchwały, zarządzenia, stanowiska w sprawach publicznych podjęte przez władze PCPR w Sandomierzu.

Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki przekazywane przez Prezesa Zarządu PFRON na 2019 r. 03-Kwi-2019 Odsłon: 80
Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. Dyrektora PCPR w Sandomierzu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych 19-Gru-2018 Odsłon: 242
Uchwała Nr 678/2018 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 19-Lis-2018 Odsłon: 239
Zarządzenie NR 52/2018 Starosty Sandomierskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie powołania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu Zespołu do oceny złożonego przez Rejonowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Sandomierzu u 17-Paź-2018 Odsłon: 216
Uchwała Nr 670/2018 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 09-Paź-2018 Odsłon: 420
Uchwała Nr 671/2018 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 09-Paź-2018 Odsłon: 211
Zarządzenie NR 4/2018 z dnia 22 marca 2018 r. Dyrektora PCPR w Sandomierzu w sprawie ustalenia zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowania Państwowego ze środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opi 22-Mar-2018 Odsłon: 109
UCHWAŁA NR XXIX/179/2017 z dnia 7 maja 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok 24-Maj-2017 Odsłon: 560
UCHWAŁA NR XXIX/173/2017 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 24-Maj-2017 Odsłon: 558
UCHWAŁA NR XXIX/172/2017 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sandomierskim na lata 2017 – 2022 24-Maj-2017 Odsłon: 499